Description

– Chuông cửa có hình Samsung SHT 3006 sở hữu màn hình màu 6” TFT-LCD cho chất lượng sắc nét

– Nút ấn cảm ứng từ

– Mở rộng 1 điện thoại nội bộ ( interphone ) và 2 chuông cửa camera tại 2 vị trí, 2 khóa cửa điện tử

– Mở rộng thêm 3 màn hình phụ ở 3 nơi ( Phòng khách, phòng ngủ.v.v.)

– Có khả năng kết nối với camera cửa, interphone bằng cáp 4 dây, kết nối với khóa điện tử bằng cáp 2 dây

– Điều khiển đóng mở cửa từ trong nhà

– Điều chỉnh độ sáng và âm lượng

– Có 2 mầu đen và trắng