RFID sử dụng trường điện từ để tự động định dạng và lần theo những thẻ đính kèm đến các đối tượng. Thẻ định dạng lưu trữ thông tin điện tử. Phần thụ động thu thập năng lượng gần những đợt sóng radio truy vấn của đầu đọc RF
RFID
RFID

Công nghệ RFID
RFID là viết tắt của Radio-frequency identification (Định dạng tần số radio). Phần chủ động có một nguồn năng lượng gốc tương tự như một viên pin và có thể vận hành ở khoảng cách xa hàng trăm mét so với đầu đọc RFID. Không giống như mã vạch, thẻ không cần nằm trong tầm nhìn ( không cần để gần ) của đầu đọc, chính vì thế nó có thể được gắn vào các đối tượng theo dõi. RFID là một giải pháp cho công nghệ Tự Động Định Dạng và Thu Thâp Dữ Liệu (Automatic Identification and Data Capture – AIDC)
Công nghệ RFID đang được sử dụng ở nhiều nền công nghiệp , ví dụ, một thẻ RFID kếp hợp với một chiếc xe hơi trong sản xuất có thể được sử dụng để  theo dõi sự tiến bộ của mình thông qua dây chuyền lắp ráp. Dược phẩm được gắn thẻ RFID có thể theo dõi thông qua các kho chứa; và cấy vi mạch RFID vào gia súc hay thú nuôi mở ra những khám phá tích cực về chúng.
Kể từ khi công nghệ RFID có thể ứng dụng với tiền mặt, quần áo và của cải hay cấy vào động vật cũng như con người, khả năng của việc đọc thông tin cá nhân bỏ qua sự chấp thuận của chủ sở hữu đã đang phát triển thành một mối lo ngại nghiêm túc về quyền riêng tư. Những mối lo ngại này dẫn đến các tiêu chuẩn phát triển địa chỉ riêng tư và vấn đề bảo mật cụ thể. ISO/IEC 18000 và ISO/IEC 29167 sử dụng phương thức mã hóa trên chip để chống trả khả năng xâm nhập, xác nhận thẻ và đầu đọc, và bảo mật mạng không dây. ISO/IEC 20248 xác định cấu trúc dữ liệu chữ ký điện tử cho RFID và cung cấp dữ liệu cho mã vạch, nguồn và xác định phương pháp đọc. Giai đoạn này đã hoàn thành trong công nghệ tự động định dạng và thu thập dữ liệu ISO/IEC JTC 1/SC 31
Vào năm 2014, thị trường RFID thế giới trị giá 8.89 tỉ đô la Mỹ, tăng từ 7.77 tỉ đô la Mỹ trong năm 2013 và 6.96 tỉ đô la Mỹ trong năm 2012. Giá trị này bao gồm các thẻ, đầu đọc và phần mềm/ hệ thống  cho thẻ, nhãn hiệu, fobs và tất cả những loại yếu tố khác liên quan đến công nghệ RFID. Giá trị thị trường được hy vọng tăng trưởng lên đến 18.68 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026.